www.chastia.com - komplexný informačný systém pre evidenciu, prevádzku, údržbu a sledovanie nákladov na prevádzku hmotného a nehmotného majetku a súvisiacich činností
 Prevody jednotiek Chastia

Pripomienky, námety, diskusia...
Základné jednotky
Termodynamika
Kvapaliny
Spaliny
Geometria
Mechanika
Elektrina a magnetizmus
 ... Kmitočet (Frekvencia)
 ... Elektrický prúd
 ... Elektrické napätie
 ... Elektrický odpor
 ... Merný elektrický odpor
 ... Elektrická vodivosť
 ... Elektrický náboj
 ... Elektrická kapacita
 ... Elektrická indukcia
 ... Intenzita elektrického poľa
 ... Magnetický indukčný tok
 ... Magnetická indukcia
 ... Indukčnosť
 ... Intenzita magnetického poľa
Optika
Akustika
Jadrová fyzika
Počítače
Hzhertz
1Hzhertz
0,001kHzkilohertz
1E-06MHzmegahertz
1E-09GHzgigahertz
1E-12THzterahertz
     
Definícia
Odvodená jednotka SI.
1 Hz je kmitočet periodického deja, ktorého jedna perióda trvá 1 s.

Číselne sa frekvencia rovná počtu opakujúcich sa dejov za jednotku času. Ak sú opakovanými dejmi plné otočenia telesa, ide o otáčky. V staršej literatúre sa 1 Hz niekedy označuje ako cykel za sekundu (c/s).
Stiahnuť aplikáciu
Dáta na prevod jednotiek poskytla firma TERMOKLIMA, s.r.o. Poprad.
Na stránke http://www.chastia.com/ nájdete najnovšiu verziu programu Prevody jednotiek, ktorú je možné zadarmo stiahnuť.
Copyright © 1999 - 2022 CHASTIA s.r.o., Igor Stanek