www.chastia.com - komplexný informačný systém pre evidenciu, prevádzku, údržbu a sledovanie nákladov na prevádzku hmotného a nehmotného majetku a súvisiacich činností
 Prevody jednotiek Chastia

Pripomienky, námety, diskusia...
Základné jednotky
Termodynamika
Kvapaliny
Spaliny
Geometria
Mechanika
Elektrina a magnetizmus
Optika
Akustika
Jadrová fyzika
 ... Rádioaktivita
Počítače
Cicurie
1Cicurie
1000mCimilicurie
1000000µCimikrocurie
37000Rdrutherford
     
Definícia
Dočasná jednotka na vyjadrovanie aktivity rádionuklidov v jadrovej fyzike.
Označenie Ci, staršie aj C a c.
1 Ci je také množstvo rádioaktívnej látky, v ktorej nastane za 1 sekundu 37 miliárd (= 3,7 * 10^10) rádioaktívnych rozpadov. Tento počet približne súhlasí s počtom alfa-častíc vyslaných 1 gramom rádia za 1 sekundu, t.j. že rádioaktivitu rovnajúcu sa 1 Ci má 1 gram rádia.
Stiahnuť aplikáciu
Dáta na prevod jednotiek poskytla firma TERMOKLIMA, s.r.o. Poprad.
Na stránke http://www.chastia.com/ nájdete najnovšiu verziu programu Prevody jednotiek, ktorú je možné zadarmo stiahnuť.
Copyright © 1999 - 2022 CHASTIA s.r.o., Igor Stanek